ESF project 512 Blended Business Models


Verbindende bedrijfsevents met sociale impact

Projectpartners :

37 graden cv, De Wroeter maatwerkbedrijf vzw en De Wroeter Activiteitenboerderij vzw

Omschrijving van het project:

Opzetten van een partnership met bijhorend business-model om innovatieve, aantrekkelijke formats aan te bieden rond bedrijfs-events en team-buildings.

Met als doel: een concreet aanbod van verbindende concepten voor reguliere bedrijven, die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen en dat ook in hun externe activiteiten en feesten willen uitdragen. 

De dialoog en kennismaking tussen reguliere en sociale economie staan hierbij centraal.

Met de steun van ESF